Pestovanie Stévie

Pestovanie Stévie Domovom Stévie je oblasť medzi Paraguajom a Brazíliou v nadmorskej výške od 200 do 600 metrov. Rastie pri brehoch potokov alebo v blate. Čiže má rada teplo, slnko a vlhko.

V kľude môžete Stéviu na jar vyložiť von, ale musíte dávať pozor, aby sa jej nespálili listy. Vhodné je listy Stévie pomali privykať na slnečné lúče. Môžete ju pestovať v kvetináči, ideálne na východnej strane. Tí, ktorí majú domček si ju môžu vysadiť na jar na záhradku. Pravidelná zálievka je veľmi dôležitá, pretože má korienky uložené plytko a ľahko vysychajú. Čím viac slnka a vody jej doprajete, tým bujnešiu rastlinku Stévie sa vám podarí vypestovať. Stévia vám vyrastie aj v polotieni, ale bude menšia, aj listy budú menšie a svetlejšie.

Prezimovanie Stévie

Problémom pre rastlinku Stévie je zima, pretože v našich podmienkach nedokáže bez pomoci prezimovať. Nesmiete ju vystavovať teplotám pod 5°C, uhynie. Ak máte rastlinku zvanú Stévia na záhrade, je potrebné ju vykopať a premiestniť do kvetináča, kde sa teplota pohybuje okolo 5 - 10°C. Občas ju treba poliať. Rastlinka na zimu zhadzuje väčšinu listov a prezimuju iba korene.
Na jar možete Stéviu rozmnožiť odrezkami alebo rozdelením trsu. Samozrejme ešte pred vysadením. Rastlinka Stévie sa dá dopestovať aj zo semien, ale tie dokážu rýchlo stratiť klíčivosť (za 6 - 8 mesiacov o polovicu) a majú dlhšiu dobu klíčenia.

Pri pestovaní v skleníkoch je potrebné dávať pozor, aby Stéviu nenapadli škodcovia. Pri vysokej vlhkosti a teploje ju môžu napadnúť molice.

V našich podmienkach sa Stévia pestuje skôr ako jednoročná rastlina, nakoľko nie každému sa ju podarí zazimovať.
 
UPOZORNENIE:

Listy Stévie, čerstvé i sušené, nie sú určené na konzumáciu ako potravina alebo zložka potravín. Ich dovoz i predaj ako potravina alebo zložka potravín na konzumáciu je rozhodnutím Európskej komisie zakázaný!

"Na základe rozhodnutia Komisie č. 2000/196/ES z 22. februára 2000, ktorým sa odmieta uvedenie na trh Stevia rebaudiana Bertoni: rastlín a sušených listov ako potraviny alebo novej zložky potravín v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách a nových zložkách potravín, nesmú byť rastliny a sušené listy Stevia rebaudiana Bertoni uvedené na trh Európskeho spoločenstva ako potravina alebo zložka potravín, nakoľko sa nepreukázalo, že produkt spĺňa požiadavky stanovené v článku 3 (1) nariadenia (ES) č. 258/97. Podkladom pre vydanie uvedeného rozhodnutia bolo stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny zo dňa 17. 6. 1999, ktoré bolo výsledkom vedeckého zhodnotenia v tom čase dostupných údajov o bezpečnom použití rastlín a sušených listov Stevia rebaudiana Bertoni v potravinách.
Následne bolo dňa 21. októbra 2003 rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - Hlavného hygienika Slovenskej republiky č. HH SR – 2954/HŽPP nariadené opatrenie, ktorým sa dňom tohto rozhodnutia zakazuje dovoz a uvedenie do obehu v Slovenskej republike Stevia rebaudiana Bertoni, rastlín a sušených listov ako novej potraviny a novej zložky potravín."
(zdroj: UVZ SR)