Stévia a diabetes

Stévia a diabetes Rastlina Stévie cukrovej je medzi diabetikmi známa ako „sladká rastlina“. A to najdôležitejšie, extrakty z listov Stévie nezvyšujú hladinu cukru v krvi, takže je toto sladidlo veľmi vhodné pre diabetikov. A naviac neobsahuje žiadne kalórie.

Hotové sladidlá zo Stévie môžu využívať diabetici 1. aj 2. typu. Pri diabetikoch 2. typu môže sladenie Stéviou cukrovou, resp. sladidlami na báze glykozidov steviolu významne oddialiť prechod z liekov na inzulín.

Čo je diabetes mellitus

Cukrovka - diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktoré je doposiaľ nevyliečiteľné. Vyskytuje sa celosvetovo, ale jeho výskyt narastá aj na Slovensku. Dnes sa hovorí o cukrovke ako o "epidémii tretieho tisícročia". V sučasnosti sa počet diabetikov odhaduje na cca 140 milińov a podľa prognóz sa ich počet o 25 rokov má zvýšiť na 300 miliónov.

Cukrovka je metabolické ochorenie prejavujúce sa najmä zvýšením hladiny cukru v krvi (hyperglykémia). Zvýšenie hladiny krvného cukru (hyperglykémia) je následkom poruchy vylučovania hormónu "inzulín" alebo poruchou jeho účinku v cieľových tkanivách. Okrem nedostatočnej premeny cukrov v organizme dochádza pri cukrovke aj k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a tiež vody. Zvýšenie hladiny cukru v krvi vedie k poškodeniu ciev, zhoršeniu zraku, poškodeniu funkcie obličiek a nervov a zapríčiňuje nedokrvenie končatín, srdca a mozgu.

Cukrovka diabetes Na reguláciu hladiny cukru v krvi je priam nevyhnutná prítomnosť hormónu "inzulín". Inzulín je produkovaný v podžalúdkovej žľaze (pankrease). Odtiaľ je inzulín vylučovaný do krvi, kde sa naviaže na inzulínové receptory na povrchu rôznych buniek (hlavne svalových, tukových, pečeňových). Naviazaním inzulínu na svoj receptor sa glukóza dostáva do buniek. Inzulín predstavuje tzv. kľúč, ktorý otvára bunku pre glukózu. Pri cukrovke nemôže byť cukor z jedla vychytaný bunkami, zostáva v krvi a preto má neliečený diabetik trvalo vysokú hladinu cukru v krvi, čiže hyperglykémiu. V prípade, že je hladinu cukru v krvi príliš vysoká, časť cukru prechádza do moču, odkiaľ vznikol aj názov diabetes - znamená "pretekať" a mellitus - znamený "sladký ako med".

Rozoznávame 2 základné typy cukrovky:

Cukrovka 1. typu

Tento typ cukrovky je podmienený imunologicky, tzn. že si organizmus vytvára protilátky proti vlastným bunkám podžalúdkovej žľazy (pankreasu), ktoré v zdravom organizme produkujú hormón inzulín. Organizmus akoby bojoval sám proti sebe. Dochádza k usmrcovaniu buniek podžalúdkovej žľazy (pankreasu), čo vedie k úplnému zániku produkcie inzulínu. Pacienti s týmto typom cukrovky sú doživotne závislí na dodávaní inzulínu do organizmu injekčne. V prípade jeho nedodania dochádza k rozvratu vnútorného prostredia, bezvedomiu a smrti pacienta. Vyskytuje sa najčastejšie u detí a mladých dospelých. K typickým príznakom cukrovky 1. typu patrí zvýšený smäd, časté močenie, nevysvetliteľné chudnutie.

Cukrovka 2. typu

Tento typ ochorenia predstavuje približne 90% všetkých prípadov cukrovky. Vyskytuje sa prevažne po 40 roku života, ale v posledných rokoch sa táto hranica posunula na mladšie vekové skupiny. Cukrovka 2. typu je podmienená nerovnováhou produkcie inzulínu a jeho účinkom v cieľových tkanivách. Ide to typické civilizačné ochorenie, ktoré môže byť dedičné. Na vznik cukrovky 2. typu vplýva vonkajšie prostredie ako nadváha, obezita. Pri tomto type cukrovky sú príznaky oveľa menej výrazné, často môže ochorenie prebiehať mesiace, ba až roky, skryto. Veľmi často sa cukrovka 2. typu diagnostikuje pri pobyte v nemocnici pre iné ochorenie.
Vedci zistili, že uvoľňovanie inzulínu sa zlepšuje ak organizmus v rámci potravy dostáva aj glykozidy steviolu, ktoré sa nachádzajú v listoch rastliny Stevia rebaudiana. Preto neustále používanie glykozidov steviolu u mnohých pacientov vedie ku tomu, že organizmus sa vyrovná so slabším prirodzeným nedostatkom inzulínu a prakticky je „zdravý“.