Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.steviacukrova.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržiavať tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP).
Objednaním produktov v internetovom obchode www.steviacukrova.sk dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
Predávajúci: STARWEB s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 40, 917 01 Trnava.
Kupujúci: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou produktov internetového obchodu www.steviacukrova.sk vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.steviacukrova.sk.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.steviacukrova.sk
Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese info@steviacukrova.sk alebo telefonicky na číslach: 0903 966 346).
Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky.
Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, včítane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.
Kupujúci súhlasí so zaslaním potvrdenia o expedovaní objednávky na email uvedený v objednávke.

Objednávka tovaru musí obsahovať:
 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • Telefónne číslo a email
 • Presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet)
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, kuriér, osobný odber)

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
 • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:
 • bankový prevod
Pri prevzatí tovaru:
 • poštovou alebo kuriérnou dobierkou
Ak kupujúci, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Ku každej expedovanej zásielke bude pribalená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.steviacukrova.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu platby.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom prípadne osobne).
Tovar bude odoslaný (expedovaný) kupujúcemu do 1 až 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.
Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách pri potvrdení objednávky formou emailu.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
 • 2,80 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu na dobierku, nad 50 EUR doprava zdarma (v rámci SR)
 • 1,50 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu doporučene po platbe vopred na účet, nad 50 EUR doprava zdarma (v rámci SR)
 • 5,30 EUR pri zaslaní cez Kuriéra UPS na dobierku, nad 70 EUR doprava zdarma (v rámci SR)
 • 4,00 EUR pri zaslaní cez Kuriéra UPS po platbe vopred na účet, nad 70 EUR doprava zdarma (v rámci SR)
 • 0 EUR pri osobnom odbere

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim podľa zákona (108/2000) § 12 ods.
 • Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.
 • Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 • Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 • Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný
  a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
  b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom a darčekom, ak bol k objednávke pribalený.

REKLAMÁCIE A SERVIS

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.