Kontakt

Názov a adresa firmy:
Imedia Slovakia s.r.o.
Švabinského 1
851 01 Bratislava

IČO: 48 130 575
DIČ: 2120053265

Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okr. súdu Bratislava I, odd. SRO, vl. č 103649/B

Telefonický kontakt:
00421 903 966 346

Email:
info@steviacukrova.sk

Kontaktný formulárInšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
Podávanie podnetov, sťažnosti, návrhov a žiadostí